Kontakt

Organizátor koncertů a fotograf:

Eva Kosová - tel. +420 604 267 529

email: e.kosova@kvision.czemail: info@akusticky.cz